Loopbaan

Kasper Kardolus schermt vanaf 8-jarige leeftijd. Hij leerde de eerste schermpasjes van zijn moeder. Kasper Kardolus werd een groot sabelschermer die ook goed met de floret en degen kon omgaan. Hij behaalde vele internationale finales en overwinningen. Op 15-jarige leeftijd al zette hij zijn eerste grote nationale resultaat neer door in Den Bosch een landelijke seniorenwedstrijd op sabel te winnen. In 1956, op 19-jarige leeftijd, werd hij Nederlands Kampioen. Sensationeel in die tijd was dat hij op die leeftijd de wereldkampioen de Hongaar Gerevich, in Gent versloeg.

Kardolus was de eerste Nederlandse schermer die een finale haalde bij een Jeugd Wereld Kampioenschap. Een jaar later had hij eventueel wereldkampioen kunnen worden. De schermbond echter vergat hem voor dat Jeugd Wereldkampioenschap in te schrijven.

Als topschermer wilde Kasper Kardolus graag beter tegen de buitenlanders op kunnen en daarom wilde hij meer dan 1x in de week bij zijn club "de Vrije Wapenbroeders" in Den Haag kunnen trainen. De mooie specifieke schermzaal, mede opgebouwd door zijn vader, stond verder in de week leeg. En hoewel de schitterende schermzaal op de zolders van Amicitia in Den Haag zich daarvoor uitstekend leende, vonden de bestuursledenvan zijn toenmalige schermclub 'de Vrije Wapenbroeders', die ook bondsvertegenwoordigers waren, dat maar belachelijk. Toen hij vervolgens dan ook maar bij een tweede club (Zaal Abrahams) ging trainen, werd hem dat zeer kwalijk genomen.

Echter door zijn extra trainingsarbeid werden zijn resultaten alleen maar beter. In 1959 wilden de Schermbondvertegenwoordigers dat Kardolus als Nederlands Kampioen deelnam aan internationale kampioenschappen in Hamburg. Kasper Kardolus wilde ook graag deelnemen, echter een treinreis naar Hamburg, zoals de schermbond dat wilde, zou een ramp zijn. Kardolus moest dan in zijn eentje, met de trein met 4x overstappen op reis gaan. Kardolus wilde graag gaan vliegen. Dat werd door de schermbond vertegenwoordigers geweigerd. Kardolus zegde af. Schermbond boos. Later, in 1968, ging Kasper Kardolus wel naar Hamburg, met een hele groep en met eigen auto, Kardolus werd daar prompt internationaal open Duits Kampioen.

Kasper Kardolus won als amateur zeven keer de nationale klassieker voor professionals en amateurs om de "Bevrijdingsbeker" in de grote zaal van het oude gebouw Amicitia.

Zeven keer ook won Kasper Kardolus de internationale beroemde wedstrijd op sabel, in het grote toernooi op floret, degen en sabel op de terrassen van Huis ter Duin in Noordwijk. De laatste overwinning in 1967 was de mooiste. Kardolus nam een schitterende zilveren nostalgische beker, die de legendarische Arie de Jong zelf ooit won, in ontvangst uit handen van mevrouw de Jong, weduwe van Arie de Jong.

kasper kardolusArie de Jong was 5x deelnemer aan een O.S. waar hij 5x ook medailles behaalde, medeoprichter van de FIE, de internationale schermbond, en medeoprichter van het NOC op 11 september 1912.

In 1968 waren de Olympische Spelen in Mexico. Kardolus was in grootse vorm. Hij had de brief van het NOC binnen dat hij werd uitgezonden naar die Spelen. Zij het dat de schermbond op het laatste moment bij het NOC vasthield aan de deelname van 3 schermers: Kasper Kardolus, die zich had geplaatst en plotseling twee dames, zodat naast de trainer van Kardolus ook een bondsvertegenwoordiger, een contactman tussen schermbond en NOC, mee naar de Spelen kon.

Toen het er op aan kwam en Kardolus als enige schermer naar de Olympische Spelen zou worden uitgezonden, stelde de bondvertegenwoordiger Kardolus voor de keus, of hij, de bondsvertegenwoordiger ging met Kardolus mee en niet zijn trainer, of Kardolus bleef thuis. Kardolus rekende op gerechtigheid en koos voor zijn trainer die altijd dag en nacht voor hem had klaar gestaan. Kardolus bleek later, kon thuis blijven. De zoveelste streek van de Schermbond. Jaren van training en wedstrijden waren voor niets geweest. En wat voor prestatie was er mogelijk op de Spelen in Mexico geleverd.

In 1971 nam de schermbond de startlicentie voor deelname aan wedstrijden van Kardolus af omdat in Benthuizen zijn naam aan een schermvereniging was gegeven. In 1984 mochten naast amateurs plotseling ook professionals aan Kampioenschappen deelnemen. Maar Kardolus was inmiddels 47. Hij trainde een jaar hard in zijn eigen schermzaal in Zoetermeer. En warempel hij werd weer de Nederlands Kampioen.

Één keer nog, in 1987, nam Kardolus deel, hij was 50, uitgedaagd door zijn studenten in Leiden, aan de sterke tweedaagse degenwedstrijd in St. Niklaas. Hij behaalde op zijn min of meer "vreemde wapen" nog een prachtige 3e plaats plaats ook.