Lidmaatschap

Schermavonden

Er kan worden geschermd op de maandag- en woensdagavond vanaf 19.00 uur.
De trainingen worden verzorgd door maître Kasper Kardolus en zijn assistenten.

Locatie

De vereniging is te gast in de zaal van Kardolus Schermschool, Speulderbos 13 te Zoetermeer. Deze zaal wordt van de schermschool gehuurd.

Aanmelding als lid

Dit geschiedt door de invulling en ondertekening van het inschrijfformulier, waaraan de Inschrijfvoorwaarden conform de statuten zijn gehecht. Inschrijfformulieren zijn in de zaal aanwezig of kunnen worden aangevraagd via het secretariaat (kardolus@planet.nl).

Schermuitrusting

Beginnende leden dienen allereerst een vest, degen en fil de corps aan te schaffen. Schermmaterialen kunnen worden gekocht in de winkel van de schermschool. Deze winkel is gelegen pal naast de schermzaal. Tijdelijk kunnen de andere benodigde schermmaterialen van de schermschool worden geleend. Tijdens het eerste jaar dient geleidelijk aan een volledige eigen schermuitrusting te worden aangeschaft.

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor telkens een periode van twaalf maanden met een opzegtermijn van minstens drie maanden. Wordt het lidmaatschap niet of niet tijdig opgezegd, dan wordt het automatisch weer voor een jaar verlengd.

Contributie

De contributiebedragen per leeftijdscategorie zijn als volgt:

LeeftijdscategoriePer jaarPer maand
Jeugd t/m 14 jaar€ 360,00€ 30,00
15 t/m 19 jaar€ 420,00€ 35,00
Vanaf 20 jaar€ 468,00€ 39,00

De contributie dient of jaarlijks of maandelijks bij vooruitbetaling en per automatische overschrijving te worden voldaan op
Rabobankrekening: 3072 38 695 ten name van de Penningmeester van Schermvereniging Zaal Kardolus.

De contributie is incl. KNAS-lidmaatschap en lessen in de zaal. Voor extra trainingen c.q. individuele lessen aan topschermers geldt een apart tarief, af te spreken met maître Kardolus, de manager-trainer-coach van de vereniging. schermen