Organisatie

schermers

 

Erevoorzitter

A. van der Hout

Ereleden

J.C. Blokhuis
S.M.I. Ganeff
L.C. Hus
H.J. Reurslag
R.S. Scherpenzeel

Samenstelling bestuur

 
Voorzitter/secretarisL.H.M. Jonckers
Vice-voorzitterF.V.M. de Vries
PenningmeesterO.J.M. Kardolus
WedstrijdsecretarisO.J.F. Kardolus

Contactgegevens secretariaat

Adres: Speulderbos 15 , 2716 JW Zoetermeer
E-mail: kardolus@planet.nl

MTC

Maître K.A. Kardolus is de manager-trainer-coach

Communicatie

Mededelingen aan de leden vinden plaats via E-mail of het publicatiebord. Alle verenigingscorrespondentie verloopt via het secretariaat.

Wedstrijden

Inschrijven voor wedstrijden van de wedstrijdorganisaties geschiedt door het wedstrijdsecretariaat van schermvereniging Zaal Kardolus. Aanmeldingen voor deelname dienen altijd en op tijd, per E-mail (oscar.kardolus@hetnet.nl) aan de wedstrijdsecretaris van de schermvereniging kenbaar te worden gemaakt.
Het snelst en eenvoudigst gaat dat door gebruik te maken van de site www.nahouw.net. Daar kan de inschrijving bij de betreffende wedstrijd worden ingevuld. De wedstrijdsecretaris krijgt daar dan een melding van.

Informatie over leeftijdscategorieën, de benodigde uitrusting en de regelgeving voor deelname aan binnen- en buitenlandse wedstrijden vraagt u per E-mail aan bij de wedstrijdsecretaris.